Podstawowe dane kontaktowe i adresowe

Zadania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego realizowane są w siedzibie urzędu w Olsztynie, oraz w dwóch filiach: w Biskupcu i w Dobrym Mieście. Nasze działania oparte są na dobrze zorganizowanym, spójnie funkcjonującym systemie. W naszej pracy stosujemy również metody oparte na najlepszych wzorach z krajów Unii Europejskiej. Nasi pracownicy – to wykwalifikowana i stale doskonaląca swe umiejętności kadra, potrafiąca sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Szeroki pakiet usług, które oferujemy – są do Państwa dyspozycji.

Kontakt
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego
Al. Piłsudskiego 64B
10-450 Olsztyn

  •     tel: 89 537 28 00 - sekretariat

  •     tel: 89 537 28 13 - informacja (Dział Ewidencji i Świadczeń)

  •     tel: 89 537 28 09 - informacja (Dział Rynku Pracy)

  •     fax: 89 537 28 01


e-mail: uppo@olsztyn.uppo.gov.pl
www: http://olsztyn.uppo.gov.pl/
BIP: http://uppo.olsztyn.ibip.pl/public/
NIP:  739-142-31-21

Godziny otwarcia Urzędu:
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek - Piątek  8.00 – 14.00

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  •     osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  •     adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),

  •     przedmiotu sprawy, której dotyczy.