„Po naszamu, po warnijsku” po raz siódmy

10.12.2021

Wielkimi krokami zbliża się VII Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej „Po naszamu. Po warnijsku.” Tradycyjnie został on poprzedzony warsztatami gwarowymi. Odbyły się takie cztery. Teraz czas, by uczestnicy, a będzie ich ponad dwudziestu, wystąpili przed komisją konkursową.

Będą musieli zaprezentować wybrany przez siebie tekst w gwarze warmińskiej. Jury będzie zwracać uwagę na dobór, opanowanie pamięciowe tekstu, a także rozumienie i poprawność prezentowanej gwary. Istotny będzie też ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowe noty będzie można dostać za występ w stroju ludowym. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach, więc komisja przesłucha i oceni uczniów klas 3-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy (ejnladunem) w sobotę, 11 grudnia na godz.10 do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie. To tu odbędzie się finał VII Regionalnego Konkursu Prezentacji Gwary Warmińskiej.

Własny język, a formalnie gwara to jeden z istotnych elementów odróżniający dwie krainy, jakie tworzą obecne województwo warmińsko-mazurskie. Starszą i zdecydowanie popularniejszą jest mowa, którą posługiwali się przez lata mieszkańcy szczególnie południowej Warmii. W 2016 roku wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Badacze najczęściej zaliczają ją do dialektu mazowieckiego języka polskiego, choć jej podstawą były gwary chełmińsko-dobrzyńskie uznawane za składowe dialektu wielkopolskiego.

Właśnie z ziemi chełmińskiej pochodzili pierwsi osadnicy kolonizujący południową Warmię w XIV w. Kolejne fale osadnicze, w szczególności w XVI w., pochodziły z Mazowsza i znacząco wpłynęły na kształtowanie się mowy polskich Warmiaków. Poza tym znalazło się w niej sporo zapożyczeń z języka niemieckiego, dominującego w północnej i środkowej części regionu, a także z języka pruskiego, którym potomkowie dawnych mieszkańców Warmii posługiwali się do początków XVIII w. Jednak gramatyka gwary warmińskiej pozostała słowiańska, a wszelkie zapożyczenia zostały jej podporządkowane. Oprócz nałożenia się wpływów różnych dialektów, na kształtowaniu się tej gwary zaważyła także wielowiekowa izolacja od reszty gwar polskich. W związku z tym mowa Warmiaków nie ewoluowała wraz z nimi i uniknęła wielu przemian, którym one podlegały. Stąd biorą się zachowane w niej średniowieczne archaizmy leksykalne i wiele historycznych cech gramatycznych. Podobnie jest z obecnością słów i zwrotów niespotykanych w innych odmianach języka polskiego.

Niemniej nie jest to „język” trudny do opanowania, a tym bardziej zrozumienia, zwłaszcza jeżeli pozna się jego główne cechy. Pomagają w tym licznie zachowane pieśni ludowe, podania, bajki i wiersze. Współcześnie warmijską „godke” popularyzują liczne wydawnictwa, na czele z „Elementarzem gwary warmińskiej” i „Ksiójżeczką ło godce warnijskiej. No każdygo” („Słownik gwary warmińskiej”) oraz działalność m.in. prof. Izabeli Lewandowskiej, Edwarda Cyfusa, Łukasza Rucha i innych piewców mowy starych Warmiaków. Promocji tradycji warmińskich wśród najmłodszego pokolenia mieszkańców tych ziem służy też organizowany corocznie przez samorządy powiatu olsztyńskiego Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej.