Plebiscyt na najlepszych sportowców

20.01.2016
Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji plebiscytu na najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego osiągających wysokie wyniki sportowe w 2015 roku.

Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/372/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom z terenu powiatu olsztyńskiego osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, do konkursu mogą być zgłaszani zawodnicy, którzy:

  1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;

  2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski;

  3. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu

  4. ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski,

  5. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu  górskiego.


Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać:
- kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym UKS-y
- Starosta Olsztyński
- Radni Rady Powiatu w Olsztynie
- właściwe związki sportowe.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  powinien zawierać:
a)    dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody/wyróżnienia zawierające dodatkowo datę i miejsce urodzenia
b)   informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda/wyróżnienie ma być przyznana
c)    uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie międzynarodowego lub krajowego charakteru osiągnięcia
d)   określenie kategorii zawodnika
e)    potwierdzenie posiadanej licencji
f)    w przypadku wniosku za osiągnięcia zespołowe – proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody
g)   datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

WAŻNE! Kandydatury będą rozpatrywane tylko i wyłącznie na podstawie złożonych wniosków (tu do pobrania: wniosek_nagrody sportowe). Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego. Powiat Olsztyński, ani żaden z jego organów nie prowadzą dodatkowych rankingów sportowców. Nagrody i wyróżnienia mają charakter symboliczny, pochwalny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

W każdym roku jednemu sportowcowi, wyłonionemu spośród przesłanych wniosków, który osiągnął najlepsze wyniki sportowe przyznaje się tytuł “Sportowca Roku Powiatu Olsztyńskiego”.

(Zdjęcie z Gali Sportu, Dobre Miasto, 2015 r.)