Pierwsze decyzje starostów z Warmii i Mazur

04.02.2016
2 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oprócz honorowych przedstawicieli województwa - wojewody, Artura Chojeckiego i marszałka Marka Gustawa Brzezina w spotkaniu starostów uczestniczyli także przedstawiciele samorządów i geodeci z powiatów.
Pierwszym tematem poruszanym podczas posiedzenia była współpraca powiatów w zakresie służby zdrowia w kontekście kończącego się w czerwcu b.r. 5-letniego okresu kontraktowania usług medycznych. Z informacji jakie przedstawił wojewoda wynika, że umowy przedłużone zostaną o 1 rok, w związku z czym nowe konkursy przeprowadzone będą w czerwcu 2017 roku.
W kontekście dofinansowania zadań samorządowych dotyczących powiatów i gmin rozmawiano także o tworzeniu map potrzeb zdrowotnych na najbliższe lata, polityce społecznej - środowiskowych domach samopomocy i możliwości zwiększenia ich finansowania.
Drugim tematem omawianym podczas posiedzenia była realizacja projektu cyfryzacji zasobów geodezyjnych w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Rozmawiano głównie o sposobach finansowania i pozyskiwania środków dla 21 podmiotów – powiatów i miast naszego regionu.
Wojewoda mówił także o programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W 2016 roku jest to kwota 47 770 000 zł dla każdego z województw, podzielona: 50 procent na drogi gminne i 50 procent na drogi powiatowe. Na 2017 rok ma to być kwota bliska 60 000 000 zł z podziałem również po 50 procent.