Pierwsza pomoc - warsztaty

Sołtys Sołectwa Dywit zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które odbędą się w sobotę 23 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach o godz. 15:00.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni ratownicy medyczni z Olsztyna - Paweł Tomaszewski i Piotr Prak. Warsztaty trwają 4 godziny - wiedza teoretyczna i praktyczna. Zgłoszenia przyjmuje Urszula Derlacz pod numerem tel.: 691 800 041.