Pamiątka regionu Warmii i Mazur

11.03.2021
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.

W pierwszym etapie laureatom wybranym przez komisję konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

  • nagroda I stopnia - 4 500,00 zł brutto

  • nagroda II stopnia - 2 500,00 zł brutto

  • nagroda III stopnia - 1 500,00 zł brutto.


W drugim etapie konkursu - głosowaniu internautów zostanie przyznana główna nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł brutto.

Ostateczny termin składania prac upływa 20 czerwca 2021 r. Regulamin konkursowy wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie internetowej: www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.