Pamiątka regionu Warmii i Mazur - konkurs

20.02.2018
Zapraszamy do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego a celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.

Praca powinna nawiązywać do charakterystyki regionu oraz jego dziedzictwa kulturowego.

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2018r.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości

  • I nagroda - 5 000 zł

  • II nagroda - 3 000 zł

  • III nagroda - 2 000 zł


Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja