Otwarte Drzwi w ramach kampanii Biała Wstążka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie zaprasza 25 listopada 2019 r. na specjalny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.W godzinach od 09:00 do 13:00 dyżurować będą:

– przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawigudzie,

– policjant,

– kierownik GOPS w Stawigudzie,

– prawnik,

– psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie,

– przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawigudzie.
W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu powstrzymania przemocy w rodzinie.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w kierunku kobiet. Mężczyzna, który nosi symbol białej wstążki zobowiązuje się, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy względem kobiet. Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie i prowadzona jest w ponad 55 krajach.