Otwarcie drogi w Piotraszewie

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej w Piotraszewie w gminie Dobre Miasto. To drugi etap inwestycji realizowanej tu przez Powiat Olsztyński i Gminę Dobre Miasto, przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa. Przedstawiciele samorządów przyjechali do Piotraszewa, by na własne oczy sprawdzić efekt pracy drogowców. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, przeszli pieszo cały odcinek zmodernizowanej drogi.

Pierwszy etap prac wykonany w ubiegłym roku objął 4,5 kilometra drogi od wojewódzkiej 507 do granic Piotraszewa. W roku bieżącym udało się zmodernizować ponad 1 km drogi w samej wsi. To narzuciło konkretne myślenie nie tylko o wygodzie i bezpieczeństwie kierowców, ale także samych mieszkańców wsi. - Po pięciu miesiącach prac oblicze drogi zmieniło się całkowicie. Jezdnia została poszerzona do 5,5 m, pobocze z kruszywa ma teraz 0.76 m, zostały przebudowane zjazdy. Ważnym elementem inwestycji jest wykonanie chodnika, którego wcześniej w Piotraszewie po prostu nie było. Teraz mamy szeroki na 1,5 m pas z kostki betonowej, odseparowany od jezdni zielenią. To nie tylko wygląda estetycznie, ale przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo pieszych. W tym celu zostały też zamontowane sztuczne wyspy spowalniające prędkość pojazdów przy wjazdach do wsi. Będzie też lepsza widoczność, bo zamontowaliśmy dodatkowe oświetlenie LED - wymienia starosta Małgorzata Chyziak.

Zakres prac objął też malowanie znaków poziomych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej w celu poprawy odprowadzania wody z jezdni, przesunięcie i zabezpieczenie kabla teletechnicznego oraz remont istniejących przepustów. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 2 mln 192 tys. zł, z czego 1 mln 44 tys. zł wynosiła dotacja z budżetu państwa w ramach zadania pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″, samorządy Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dobre Miasto wniosły zaś po 574 tys. zł.

Z remontu cieszy się sołtys Piotraszewa Ryszard Piwowarek, zapowiadając kolejne zmiany we wsi. - Droga jest dobrze zrobiona, kierowcy jeżdżą teraz swobodnie i nie muszą już omijać dziur. Przy takiej drodze warto zainwestować, dlatego niedługo będzie budowana nowa świetlica, chcemy też zasadzić drzewka.

Zdaniem zastępcy burmistrza Dobrego Miasta droga w Piotraszewie jest ważną dla gminy inwestycją. - Oprócz mieszkańców Piotraszewa z drogi korzystają też inni użytkownicy. We wsi znajduje się instytucja pożytku publicznego, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy "7 Niebo", jest też kościół. Cieszę się też z chodnika, bo teraz rodzice mogą już być spokojni, gdy ich dzieci będą wracały same do domu - mówi Beata Harań.

Droga w Piotraszewie przed i po remoncie:

Piotraszewo przed 1Piotraszewo po 1
Piotraszewo przed 2Piotraszewo po 2

W symbolicznym otwarciu drogi 24 listopada 2017 r. wzięli udział starosta Małgorzata Chyziak, zastępca burmistrza Dobrego Miasta Beata Harań, wicestarosta Andrzej Abako, przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joachim Zawacki, radni Wojciech Ruciński i Jarosław Wolak, sołtys Piotraszewa Ryszard Piwowarek, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal i kierownik Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście Gustaw Pietrolewicz.