OSP Węguj z ocieploną siedzibą

Siedziba strażaków z Węgoja została zmodernizowana dzięki dotacji z budżetu województwa.

OSP w Węgoju otrzymała dotację z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przeprowadzenie prac budowlanych obejmujących modernizację budynku poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych. Dzięki dociepleniu możliwe jest ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem, a zaoszczędzone środki będą mogły być przeznaczone na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Ważny jest również pozytywny wpływ na problematykę zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Efektem termomodernizacji jest zaoszczędzenie energii cieplnej oraz redukcja CO2. Wykonana izolacja poprawiła nie tylko komfort pracy strażaków, ale również nadała budynkowi nowy wygląd i powstrzymuje niszczenie tynków.

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju” wykonano z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotą 10 tys. zł i Gminy Biskupiec (12,4 tys. zł) w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych.