Omawiali przygotowania do zimy w powiecie

26.10.2017
Służby drogowe szykują się do nadchodzącej zimy. 25 października br. w starostwie odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów i służ odpowiedzialnych za zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Pierwszorzędnym tematem zebrania były drogi. Plan zimowego utrzymania ciągów jezdnych w powiecie olsztyńskim przedstawił dyrektor PSD Artur Bal. – W roku 2016 na części dróg powiatowych wprowadziliśmy standard utrzymania 4+. Okazał on się skuteczny, zwiększyło się natężenie ruchu oraz jego bezpieczeństwo, dlatego też decyzją zarządu obowiązywał on będzie również w tym roku. W zakresie utrzymania dróg podpisaliśmy już umowy z trzema firmami zewnętrznymi, ale dysponujemy także własnym sprzętem – relacjonował dyrektor.

Przedstawiciele Policji również zadeklarowanie gotowość na nadejście zimy. – Nasze działania ukierunkowane są na niesienie pomocy przede wszystkim osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym i samotnym. Szczególnym nadzorem objęte zostaną działki ogrodowe, dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze i pustostany – mówił naczelnik sztabu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, p.o. podkom. Mirosław Czarnecki. – W okresie zimowym, a szczególnie w czasie ferii patrolowane będą akweny i zbiorniki wodne. Wspólnie ze strażą leśną i rybacką prowadzić będziemy szkolenia z bezpiecznego zachowania na lodzie.

– Dokonany został przegląd sprzętu. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej są przygotowane do okresu zimowego – powiedział z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Olszewik. – W czasie zimowym rośnie także liczba zatruć tlenkiem węgla. Dlatego apelujemy o instalowanie w domach specjalnych czujników.

Sposób działania organów samorządowych i PINB w przypadku zaistnienia dużych opadów śniegu i jego zalegania na dachach przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tadeusz Kuczyński. Na temat organizacji i stanu przygotowań bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym na terenie gmin powiatu olsztyńskiego wypowiedzieli się także przedstawiciele samorządów.

2 1