Olsztyński Tydzień dawcy szpiku

07.11.2011

„Najpiękniejszy dar to życie" - pod takim hasłem w Wojewódzkim Szpitalu_ Specjalistycznym w Olsztynie odbędzie się główna akcja Olsztyńskiego Tygodnia Dawcy Szpiku. Przeszczep szpiku od honorowego dawcy może uratować życie chorym na białaczkę,  czy niektóre choroby nowotworowe.

Organizatorami Akcji „Najpiękniejszy dar to życie" są: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Poltransplant - jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia, a także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Starostwo Powiatowe w Olsztynie również wspiera akcję. Miejsce i termin akcji: W poniedziałek, 14 listopada 2011 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie odbędzie się (w godz. 9.00- 17.00) Akcja „Najpiękniejszy dar to życie".
Honorowy patronat nad Akcją objął Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Cel akcji to pozyskanie jak największej liczby osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku (potencjalnych dawców szpiku kostnego).
Przeszczep szpiku od honorowego dawcy może uratować życie chorym na białaczkę oraz inne choroby krwi, jak również i niektóre choroby nowotworowe. Co roku w naszym kraju zachorowalność na białaczkę wynosi od 6 do 9 osób na 100 000 mieszkańców. Na świecie swój szpik oddało już około 9 tysięcy dawców niespokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. Niektórzy spośród tych dawców oddawali swój szpik wielokrotnie, co nie ma żadnego negatywnego wpływu na ich zdrowie, życie i przyszłość, a podarowanie drugiemu człowiekowi tak bezcennego daru, jakim jest życie, to niezwykłe doświadczenie.
Im więcej chętnych dawców, chcących zostać potencjalnym dawcą szpiku, przebadanych i zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku, tym większa szansa na ocalenie komuś życia!
Akcja skierowana jest do wszystkich chętnych w wieku 18-50 lat, cieszących się dobrym zdrowiem. Żeby zostać potencjalnym dawcą szpiku wystarczy przyjść 14 listopada 2011 r. w godz. 9.00- 17.00 do WSS w Olsztynie z dowodem tożsamości (potrzebny będzie PESEL), wypełnić na miejscu krótki kwestionariusz i oddać niewielką ilość, tj. ok. 4 ml własnej krwi. Nie trzeba być na czczo. Osobom pracującym i uczącym się zostaną wystawione usprawiedliwienia.

Goście honorowi akcji (OLSZTYŃSCY SPORTOWCY):
- Piłkarze ręczni Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia Anders Group Społem Olsztyn,
- Członkowie Klubu MMA Arrachion z Olsztyna,
- Koszykarze Inter Parts AZS UWM Olsztyn,
- Siatkarze AZS Olsztyn
Udział w Akcji Zawodników Klubów Sportowych z Olsztyna podniesie rangę tego jakże szczytnego przedsięwzięcia, będzie również przykładem poparcia dla idei transplantologii w Polsce i w Olsztynie. Zawodnicy mają bowiem wpływ na wielu młodych ludzi i ich zdanie w dużej mierze może kształtować opinie społeczeństwa. Ofiarowanie swojego czasu, a także autografów ludziom, którzy oddadzą swoją krew w tym szczytnym celu, będzie swoistym poparciem Akcji, motywacją, a także wielką nagrodą. Akcja finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia.