Olsztyńskie starostwo – urząd bez barier

13.04.2023

Likwidujemy bariery w komunikowaniu się, dbamy o dostępność strony internetowej oraz dokumentów, a także usuwamy bariery architektoniczne. Wszystko po to, by osoby ze szczególnymi potrzebami mogły samodzielnie załatwiać sprawy w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

– Najpierw była ankieta do mieszkańców, rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, teraz przyszedł czas na działanie. Wprowadzamy rozwiązania, które będą służyły zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej naszego urzędu – mówi Agnieszka Kwiecień-Ziemińska, koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

By dowiedzieć się, jakie ułatwienia powinny się pojawić w urzędzie, nasi urzędnicy spotkali się z pracownikami warmińsko-mazurskiego okręgu Polskiego Związku Niewidomych i Polskiego Związku Głuchych z Warmii i Mazur, a także z członkami Olsztyńskiego Klubu Sportowego „Warmia i Mazury”, zrzeszającego niewidomych i słabowidzących sportowców.

Ci pierwsi odbyli „wycieczkę” po starostwie, by wspólnie znaleźć rozwiązania, dzięki którym niewidomi i słabowidzący będą mogli odnaleźć się na poszczególnych piętrach urzędu.

– Na poręczach w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych i do łazienek pojawiły się już tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a, a pierwsze i ostatnie stopnie schodów zostały kontrastowo oznaczone. Do tego zastosowaliśmy taśmy, które pełnią też funkcję antypoślizgową. Zamontowane zostały również dwie pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk w aparatach słuchowych. Jedna jest w biurze obsługi klienta, druga w wydziale komunikacji i transportu – informuje Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Kolejnym krokiem będzie zainstalowanie w budynku nowoczesnego systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint. Wskaże on osobom z dysfunkcją wzroku lokalizację budynku starostwa na mapie Olsztyna, wejście do urzędu. Poda też informację, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, poprowadzi do wybranego pokoju w urzędzie. Kolejnym udogodnieniem będą tyflomapy i tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a na wszystkich drzwiach, jak również zostaną zastosowane ścieżki naprowadzające w całym budynku. W planach jest zakup sprzętu umożliwiającego ewakuację osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wymiana windy, która będzie zaopatrzona w informacje głosowe.

Już wkrótce zmienia się także strona internetowa www.powiat-olsztynski.pl. Będzie przyjaźniejsza, dostępna, intuicyjna, a publikowane informacje będą napisane językiem prostym do czytania i zrozumienia. Znajdzie się tu też film, który przystępnie przybliży zakres działalności urzędu, a treści zostaną przetłumaczone na polski język migowy.

W najbliższym czasie olsztyńskie starostwo zorganizuje dla pracowników także cykle warsztatów i szkoleń z zakresu savoir vivre, ewakuacji osób z niepełnosprawnością, nauki języka migowego itp., bo „bariery” to nie tylko przeszkody fizyczne. Mogą one też wynikać z określonych zachowań, braku świadomości.

– Dostępny urząd nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzając zmiany, myślimy także o kobietach w ciąży, rodzicach z wózkami dziecięcymi, osobach starszych, dzieciach, osobach z ciężkim bagażem, czy z czasowymi dysfunkcjami, np. powstałymi w wyniku wypadku. W praktyce planujemy i wdrażamy rozwiązania, które mają na celu stworzyć środowisko przyjazne i intuicyjne zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy w konkretnej sytuacji mogą stać się osobami o szczególnych potrzebach – mówi Andrzej Abako.