Olsztyński Obszar Aglomeracyjny

W 2009 r. starosta olsztyński i prezydent Olsztyna podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju aglomeracji olsztyńskiej. Obecnie stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny skupia samorządy: miasta Olsztyna, Powiatu Olsztyńskiego i gmin z terenu powiatu.

Zgodnie z ideą OOA samorządy razem mogą lepiej rozwiązywać problemy mieszkańców, którzy żyją, pracują i rozwijają się na terenie całej aglomeracji. Dotyczy to wielu sfer życia codziennego: komunikacji, transportu publicznego, bezpieczeństwa, sieci drogowej, kultury. Działalność stowarzyszenia ma zapewnić lepsze przygotowanie do dysponowania środkami Unii Europejskiej, szerszą współpracę między samymi samorządami, a także wszechstronny rozwój i poprawę spójności społeczno-gospodarczej obszaru Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego.