Ognik pomoże zapobiegać pożarom

17.05.2021

Jak rozprzestrzenia się ogień i gaz pożarowy,w jaki sposób się ewakuować, gdzie szukać pomocy… Między innymi taką wiedzę będą zdobywać przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna. W tutejszej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej powstała sala edukacyjna „Ognik”. W jej uroczystym otwarciu, zorganizowanym podczas obchodów Dnia Strażaka, uczestniczył Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Według opinii ekspertów edukację na temat bezpieczeństwa należy rozpocząć już w wieku 6-7 lat, kiedy kształtuje się w dzieciach świadomość pożaru i wynikających z niego zagrożeń. Olsztyńscy strażacy postanowili utworzyć specjalną salę, w której będą prowadzili zajęcia dla najmłodszych. Dzieci obejrzą film, który potem zostanie omówiony. Nie zabraknie prezentacji strażackiego sprzętu podręcznego, a nawet rozmowy z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia. Podczas zajęć poruszane będą tematy niebezpieczeństwa zatrucia czadem, właściwej wentylacji pomieszczeń, nieprawidłowego użytkowania sprzętu domowego, ewakuacji z miejsca pożaru oraz rozpoznawania znaków informacyjnych, ostrzegawczych i ewakuacyjnych. Sala edukacyjna umożliwia także symulację pożaru i zadymienia w pomieszczeniu. Wśród ćwiczeń praktycznych zaplanowana została próba ewakuacji, za którą dzieci otrzymają odznakę sprawności strażackiej.

- Ideą powstania miejsca do prowadzenia praktycznych i teoretycznych zajęć dla dzieci z zakresu prewencji społecznej, realizowanych głównie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jest podniesienie świadomości oraz kształtowanie wiedzy dzieci i młodzieży dotyczącej pożarów, udzielania pomocy medycznej, a także wskazania sposobów i wyćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacjach występowania zagrożeń. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych dzieci ze szkół i przedszkoli z Olsztyna i całego powiatu olsztyńskiego będą mogły zapoznać się w formie wizualizacji z modelowym rozwojem pożaru w mieszkaniu, rozprzestrzenianiem się gazów pożarowych, ale również z działaniem czujek dymu, tlenku węgla czy przećwiczyć umiejętność ewakuacji i zgłoszenia zagrożenia na numer alarmowy 112. Jestem przekonany, że w kontekście kilkunastu najbliższych lat nasze spotkania przyniosą wymierne efekty i pozwolą ograniczyć liczbę akcji ratowniczo-gaśniczych, a może nawet uratować życie ludzkie – przekonuje mł. bryg. Jarosław Gryciuk Komendant Miejski PSP w Olsztynie.

Sala edukacyjna „Ognik” powstała w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 na olsztyńskim Zatorzu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 266 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Państwa oraz Komendanta Głównego PSP. Swoją cegiełkę w wysokości 30 tys. zł dołożył Powiat Olsztyński. Środki przekazały także inne samorządy na tym terenie.

- To ważna inwestycja, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa. Dzieci oprócz tego, że same posiądą wiedzę w ciekawy i częściowo praktyczny sposób, przekażą ją także dalej, przypominając o tych sprawach swoim rodzicom i dziadkom. „Ognik” będzie więc służył całemu społeczeństwu – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

fot. Marcin Kierul