Odpady

Prowadząc działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, powinieneś uzyskać stosowne pozwolenie lub zezwolenie.

Załatw sprawę

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

  • Halina Skrzypczyk-Popowska, główny specjalista — II piętro, pokój 232, tel. 89 523 28 88 

godziny przyjęć interesantów: 7:30-14:00

 

Złóż wniosek podczas wizyty w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wniosek możesz złożyć:

  • w urzędzie:
  • Wydział Gospodarowania Środowiskiem — II piętro, pokój nr 232 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30, tel. 89 523 28 88
  • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
  • korespondencyjnie — prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
  • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Dodatkowe informacje

  • Zbieranie, przetwarzanie

Działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów lub zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia – art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Starosta właściwy jest dla spraw wskazanych w art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.

Informacje dla zbierania i przetwarzania

 

  • Wytwarzanie

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów w ilości ponad 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów – art. 180, art. 180a, art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

Starosta właściwy jest dla spraw wskazanych w art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów wniosek powinien również zawierać elementy wymagane art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpowiednio dla zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Informacje dla wytwarzania