Odbiór dokumentów przez absolwentów szkół

27.04.2020
24 kwietnia 2020 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Olsztyński zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończyło 133 uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i 67 absolwentów techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, ich dyrektorzy określą tryb i terminy odbioru świadectw i innych dokumentów przez absolwentów oraz abiturientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.