Od stycznia kolejne linie PKZ w powiecie olsztyńskim

14.12.2020

Od 1 stycznia 2021 sieć połączeń autobusowych Powiatowej Komunikacji Zbiorowej powiększy się o kolejne dwie linie. Do realizowanego przez Powiat Olsztyński projektu przyłączyły się gminy Dobre Miasto oraz Jeziorany.

– W ten sposób wchodzimy w kolejny etap rozwoju powiatowej komunikacji publicznej – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Od kilu już miesięcy mamy przygotowaną całościową koncepcję sieci połączeń wewnętrznych, jak i międzygminnych dla całego powiatu. Jako starostwo zapewniamy też stronę organizacyjną dla tego przedsięwzięcia – więc decyzja o uruchamianiu kolejnych połączeń znajduje się już tylko w gestii władz naszych gmin.

Jako pierwsza we wrześniu do olsztyńskiej PKZ włączyła się gmina Purda.

– To znacząca poprawa jakości życia naszych mieszkańców i spełnienie podnoszonych od lat postulatów dotyczących likwidacji wykluczenia komunikacyjnego wielu naszych miejscowości – mówi Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda. – Poza tym jest to rozwiązanie atrakcyjne cenowo, a operator gwarantuje regularność i trwałość połączeń.

Mieszkańcy Purdy korzystają z pięciu regularnych linii autobusowych (nr 506, 511, 513, 550, 551) łączących ich gminę z Olsztynem, jak i jej poszczególne miejscowości. Zainteresowanie tą formą transportu jest już tak duże, że operator zdecydował się na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów. Na linii 511 liczba kursów wzrasta z 5 do 11 par dziennie w dni robocze szkolne. Uruchomione zostaną również trzy pary kursów dni robocze wolne od zajęć szkolnych oraz soboty. Linia nr 513 już wkrótce będzie kursować również w dni wolne od nauki szkolnej.

Od nowego roku linia 509 połączy Jeziorany z Biskupcem (przez Olszewnik, Żardeniki, Kikity Górkowo, Tejstymy, Biesowo, Czerwonkę), zaś linia 519 – Dobre Miasto z Dywitami (trasą Knopin, Osiedle Stary Dwór, Barcikowo, Kłódka, Cerkiewnik, Kabikiejmy, Spręcowo, Ługwałd). Tym samym także mieszkańcy tych niewielkich miejscowości będą mieli możliwość korzystania z transportu publicznego.

– Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się namówić do tego projektu pozostałe gminy powiatu – dodaje Andrzej Abako. – Życie pokazuje, że jest to dobre rozwiązanie, korzystne dla wszystkich stron, w tym przede wszystkim dla naszych mieszkańców, którzy na co dzień borykają się z problemem wykluczenia komunikacyjnego.

Działalność Powiatowej Komunikacji Zbiorowej finansowana jest z czterech źródeł: dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA), budżetów gmin oraz przychodów z biletów. Powiat pokrywa koszty organizacji i obsługi całej sieci.

Rozkład jazdy linii 519

Rozkład jazdy linii 509