Ocieplą ściany OSP Węgój

Siedziba strażaków z Węgoja zostanie zmodernizowana dzięki dotacji z budżetu województwa.

OSP w Węgoju otrzymała dotację z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na przeprowadzenie prac budowlanych obejmujących modernizację budynku poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych. Całkowity koszt zadania to 25 680 zł, a kwota dotacji wyniesie 10 000 zł. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem, a zaoszczędzone środki będą mogły być przeznaczone na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Ważny jest również pozytywny wpływ na problematykę zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Efektem termomodernizacji będzie zaoszczędzenie energii cieplnej oraz redukcja CO2. Realizacja projektu przyniesie również pozytywne oddziaływanie w kontekście odbioru społecznego budynku OSP Węgój kojarzonego z gospodarnością instytucji, co zostanie uzyskane poprzez zmianę estetyki budynku i poprawę walorów wizualnych ścian zewnętrznych obiektu.