Obrady nowej Rady Społecznej ZZOZ

15.04.2019
W Dobrym Mieście odbyło się I posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w nowym składzie. Zapadły też pierwsze decyzje.

W skład Rady wchodzą osoby rekomendowane przez Radę Powiatu w Olsztynie oraz wojewodę warmińsko-mazurskiego. Ma ona stanowić rodzaj organu opiniotwórczego i doradczego, a w efekcie służyć rozwojowi szpitala. W skład Rady wchodzą: Jarosław Wolak - przewodniczący, Agnieszka Falkowska, Weronika Ulewicz, Wioletta Nowak, Marek Iliuczonek, Stanisław Niepsuj, Jarosław Borowik.

W pierwszym spotkaniu Rady Społecznej szpitala uczestniczył także starosta Andrzej Abako. Posiedzenie rozpoczęło się od oprowadzenia gości przez dyrektora Mariusza Szuberta po placówce. W dalszej części obrad zostały podjęte pierwsze decyzje, w tym przyjęcie sprawozdań z wykonania planu inwestycyjnego i finansowego z 2018 roku. Dokonano tez wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Została nim Weronika Ulewicz.