Obchody Dnia Strażaka

19.05.2015
16 maja 2015 władze Powiatu Olsztyńskiego wzięły udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka. W Olsztynie odbyły się obchody ogólnopolskie, połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP. W Waplewie z kolei zostały zorganizowane obchody gminne.

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak wraz z delegacją, którą utworzyli Prezydent Olsztyna, Komendant Miejski PSP w Olsztynie i Przewodniczący Zarządu ZOSP RP w Olsztynie,  złożyła kwiaty pod Pomnikiem Strażaków Poległych w Akcji. Podczas mszy w olsztyńskiej katedrze został poświęcony sztandar KM PSP, a następnie, już na Placu Solidarności, przekazany został strażakom. Zaproszeni goście i fundatorzy sztandaru symbolicznie wbili w drzewce gwoździe. Po zakończeniu tej części uroczystości na placu odbył się piknik strażacki. W tym czasie w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej strażacy otrzymali  medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali też radni Powiatu Olsztyńskiego - Elżbieta Samorajczyk (jednocześnie członek Zarządu Powiatu) i Henryk Goździcki.

W uroczystościach wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku: Katarzyna Pieniak, Marta Masalska, Dominika Zakrzewska z klasy II Technikum Hotelarsko – Gastronomicznego, Emilia Gruhn i Patryk Nowakowski z klasy I TH-G, którzy to stanęli na wysokości zadania i świetnie sprawdzili się przy obsłudze zaproszonych gości, jak również podczas festynu na Placu Solidarności. Uczniowie klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku: Julia Kalinowska, Patrycja Dorozińska, Karolina Retkowicz, Kamil Serowiński, Jakub Merchel i Maciej Skorobogaty godną postawą wspierali strażaków przed rozpoczęciem uroczystości, jak i w trakcie obchodów. Udział uczniów był możliwy dzięki porozumieniu o współpracy między Dyrektorem Zespołu Szkół Ewą Orłowską a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzejem Górzyńskim.

Tego dnia w Waplewie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Gospodarzami byli strażacy z tutejszej OSP. W uroczystości wziął udział Jan Żemajtys, Wicestarosta Olsztyński. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków. Następnie odbyła się uroczysta akademia, będąca okazją do podziękowań, wręczenia wyróżnień, odznaczeń i medali.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. Swoim działaniem obejmuje miasto Olsztyn  oraz 12 gmin powiatu olsztyńskiego. W KM PSP pracuje 184 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych. Komenda nadzoruje działalność 63 jednostek OSP (w tym 22 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Strażacy – druhowie jednostek OSP przeszkoleni i wyposażeni w pojazdy i narzędzia ratownicze to załoga ponad 1000 osobowa.
W komendzie powołane są cztery specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego, chemicznego, wysokościowego oraz poszukiwawczo-ratownicza.
Do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych komenda z trzema jednostkami ratowniczo - gaśniczymi wykorzystuje 33 pojazdy, natomiast strażacy ochotniczych straży pożarnych dysponują 100 pojazdami. W latach 2007 – 2014 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz ochotnicze straże pożarne włączone do KSRG, wzbogaciły się o nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, wsparciu budżetu państwa oraz samorządów miasta, powiatu i gmin.

Zdjęcia z Olsztyna pochodzą z archiwum KM PSP w Olsztynie, a z Waplewa z UM w Olsztynku.