O zarządzaniu fundacją - szkolenie

08.10.2014

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Prawne aspekty funkcjonowania członków i władz w organizacjach pozarządowych, które 16 października przeprowadzi radca prawny Anna Harpak. Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki odpowiedzialności osób angażujących się w zarządzanie fundacją albo stowarzyszeniem.


Program szkolenia:
1. Realizacja uprawnień i obowiązków członkowskich.
2. Funkcjonowanie we władzach organizacji (praktyczne przykłady miedzy innymi dotyczące reprezentacji, zaciągania zobowiązań, ustalania wynagrodzenia).
3. Obowiązki władz stowarzyszenia.
4. Czynności członka zarządu.
5. Odpowiedzialność władz organizacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

Miejsce szkolenia:


Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn

Termin: 16 października 2014, godz.13.00 -16.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.ocop.olsztyn.pl/?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=170

Ilość miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres co najmniej 3 dni przed szkoleniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Informacje na temat szkolenia:
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

Szkolenie jest organizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn
oraz projektu "W kierunku profesjonalizacji" współfinansowanego przez Powiat Olsztyński