Noworoczne spotkanie w Osnabrück

12.01.2011

Delegacja Powiatu Olsztyńskiego w weekend 7-9 stycznia wzięła udział w uroczystym spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Manfreda Hugo, starostę Powiatu Osnabrück. Przy okazji omówione zostały także plany dotyczące współpracy partnerskiej w 2011 roku.

_

Powiat Olsztyński reprezentowali w Niemczech Mirosław Pampuch, starosta olsztyński i wicestarosta Izabela Smolińska-Letza. Uroczyste spotkania noworoczne w Osnabrück to stały element w kalendarzu. Strona niemiecka co roku zaprasza na nie przedstawicieli powiatów, z którymi utrzymuje kontakty partnerskie. W czasie wizyty w Niemczech władze Powiatu spotkały się także ze stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego. Omówione zostały też plany dotyczące współpracy partnerskiej z powiatem Osnabrück w 2011 roku.
- Zapowiada się kolejny rok zacieśniania i rozwijania naszej współpracy - mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
W planach na 2011 rok jest m.in. wizyta mieszkańców powiatu Osnabrück w powiecie olsztyńskim oraz przyjazd administracji powiatowej z Niemiec. Z kolei do Osnabrück wybiorą się radni powiatu olsztyńskiego. W sierpniu młodzież z Niemiec oraz powiatów olsztyńskiego i wałeckiego spotka się na obozie młodzieżowym w Wałczu. Delegacja powiatu olsztyńskiego została zaproszona na Festiwal Haendla, który odbędzie się w lipcu. Z kolei na wrzesień zaplanowana jest druga edycja Festiwalu Partnerstw Polsko-Niemieckich w Olsztynie. To jednak nie wszystkie efekty wizyty władz powiatu w Niemczech.
- Prowadziliśmy ożywione rozmowy z władzami powiatu wałeckiego w sprawie zacieśnienia naszej współpracy - mówi starosta Mirosław Pampuch. - Ustaliliśmy wstępnie, że podpiszemy porozumienie o partnerstwie z powiatem wałeckim w czasie sierpniowego obozu młodzieżowego w Wałczu.