Nowoczesne żniwa w nowoczesnej szkole

12.08.2020

Piękna pogoda sprzyja pracom polowym, dlatego żniwa także w regionie trwają w najlepsze, a polony wyglądają zadowalająco, mimo iż rolnicy zmagali się w tym roku najpierw z suchą potem przymrozkami i ulewnymi deszczami. W tym roku na polach w okolicach Dobrego Miasta pojawił się nowe, nowoczesne maszyny rolnicze – własność powiatowego Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Krasickiego w Smolajnach.

Od września ubiegłego roku w szkole realizowany jest projekt „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pochodzących z niego środków – ok. 1,7 mln złotych – zakupione zostały między innymi nowoczesne pomoce dydaktycznie – maszyny rolnicze: ciągnik, pług obrotowy, zestaw uprawowo-siewny, przyczepę transportową, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz, siewnik oraz kombajn zbożowy New Holland. Ten ostatni właśnie „debiutuje” na polach przyszkolnego gospodarstwa.

– W tym roku do skoszenia mamy uprawy na ponad 50 hektarach . W naszym wypadku żniwa to doskonała okazja do praktycznej nauki zawodu przez uczniów specjalności technik rolnik – mówi dyrektor placówki Agnieszka Gołębiowska-Węckowicz. – W praktyce poznają oni zasady obsługi nowoczesnych maszyn. Mamy nadzieję, że podniesienie tą drogą kwalifikacji zawodowych ułatwi im podjęcie pracy, w której będą w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności oraz spełniać swoje aspiracje zawodowe.

Realizowany przez Zespół Szkół w Smolajnach projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. A ten oczekuje od młodych ludzi wiedzy przede wszystkim z obszaru tzw. rolnictwa precyzyjnego, czyli gospodarowania wspomaganego komputerowo i ściśle związanej z nim agrotroniki, czyli zastosowania systemów automatycznego sterowania pracą maszyn oraz urządzeń w rolnictwie. Bez nowoczesnych „pomocy dydaktycznych” jej zdobycie byłoby nie możliwe.

Dostawca maszyn firma „Perkoz” obiecał wsparcie w postaci wykładów i szkoleń a także możliwość wyjazdów studyjnych dla młodzieży naszej szkoły. Dzięki temu uczniowie będą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w rolnictwie.

Dzięki projektowi uczniowie ZSR mogą zdobyć także inne dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkoła w ramach zajęć pozalekcyjnych realizuje kursy kombajnisty dla kierunku technik rolnik oraz groomerski (strzyżenie i pielęgnacja psów) i inseminacja zwierząt dla uczniów technikum weterynarii. Tego typu umiejętności poszerzają gamę umiejętności nabytych w trakcie pobytu w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach.