Nowoczesna szkoła, nowoczesny rolnik

02.02.2024
Fot. ZSR w Smolajnach

Pod koniec stycznia dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach”. Jego całkowita wartość opiewa na 1,72 mln zł, z czego 1,55 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych przeznaczonych dla Warmii i Mazur.

– Na realizację zadania mamy półtora roku, więc raczej nie będzie problemu z wydaniem tych pieniędzy, zwłaszcza że w projekcie przedstawiliśmy konkretną listę zakupów mających unowocześnić naszą bazę dydaktyczną – mówi Agnieszka Gołębiowskiej-Węckowicz, dyrektorka ZSR w Smolajnach.

Na liście tej znajdują się między innymi: samochód i ciągnik wraz z przyczepą do nauki jazdy, maszyny rolnicze, symulator pracy w polu dla kierunku technik rolnik oraz fantomy do inseminacji i sprzęt do groomingu do kształcenia przyszłych techników weterynarii. Ponadto zaplanowane zostały szkolenia dla uczniów z zakresu inseminacji i groomingu. Kursy są okazją do nabycia dodatkowych umiejętności, które pozwolą na lepszy start na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Powyższe szkolenia nie są realizowane w ramach programu nauczania, ale są istotne z punktu widzenia startu absolwentów szkoły na rynku pracy czy też ich prac we własnym gospodarstwie.

– To kolejne pieniądze i kolejny krok w stronę budowy nowoczesnej placówki dydaktycznej, kształcącej wysokiej klasy specjalistów dla rolnictwa w naszym regionie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Postęp, jaki następuje w rolnictwie i weterynarii wymusza na szkole konieczność bazowania na coraz nowocześniejszym sprzęcie. Staramy się także zapewnić systematycznie rosnącej liczbie uczniów jak najlepsze warunki kształcenia, realizując projekt budowy nowoczesnego kompleksu dydaktycznego w Smolajnach. Jego pierwszy etap – budowa nowoczesnej bursy dla około setki uczniów – rozpocznie się najprawdopodobniej już na wiosnę.

Nowocześnie wyposażona placówka z dostępem do dodatkowych kursów to niewątpliwy atut Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, w którym obecnie już ponad 180 uczniów kształci się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii. Z kolei ponad 80 dorosłych rozszerza lub zdobywa nowe kompetencje, uczestnicząc w organizowanych przez placówkę kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie: organizowania i prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji pszczelarskiej.

Warto dodać, że w ZSR w Smolajnach w latach 2019-2021 realizowany był projekt pod nazwą „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole”. Dzięki pozyskanym wówczas z Unii Europejskiej funduszom szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nowoczesny kombajn do zbioru zbóż, ciągnik, pług obrotowy, zestaw uprawowo-siewny, opryskiwacz polowy, siewnik nawozów i przyczepę transportową. To maszyny rolnicze o wartości blisko 1,7 mln zł.

– Dzięki temu projektowi ponad pięćdziesięciu naszych uczniów skorzystało też z kursu groomingu, kursu inseminacji, kursu obsługi kombajnu zbożowego Wszyscy odbyli też dodatkowo płatne staże, których celem było utrwalenie nabytych umiejętności  – dodaje dyr. Agnieszka Gołębiowskiej-Węckowicz. – Dzięki tym kursom wielu naszych absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie. Kilkoro z nich pracuje w charakterze groomera, inni wykorzystują zdobyte umiejętności w swoich gospodarstwach, hodując bydło, bądź uprawiając pola.