Nowe władze fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

10.02.2015
Monika Hausman-Pniewska została nowym prezesem Zarządu Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej". Na to stanowisko powołali ją członkowie Rady Fundacji pod przewodnictwem starosty olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak. Głównym celem fundacji jest wpieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez finansowanie stypendiów.

Monika Hausman-Pniewska od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zajmowała się między innymi ich współpracą z samorządami. Ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów unijnych i animowaniu działań społecznych. Nowa prezes zastąpiła na tym stanowisku zasłużoną dla fundacji Elżbietę Bilińską-Wołodźko, wieloletnią radną powiatową, która pełniła  tę funkcję społecznie od momentu utworzenia organizacji.

Fundusz Ziemi Olsztyńskiej to fundacja, która od 13 lat wspiera zdolną młodzież z powiatu olsztyńskiego. W sumie z jej stypendiów skorzystało ponad 560 osób.  Kim są stypendyści? To uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci pochodzący z powiatu olsztyńskiego. Aby otrzymać wsparcie finansowe muszą wykazać się sukcesami w nauce lub osiągnięciami artystycznymi i sportowymi.  Tylko we wrześniu ubiegłego roku przyznano 30 stypendiów naukowych, 4 sportowe i  5 artystycznych.

Fundacja pozyskuje fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec, jak i innymi darczyńcami.

Każdy z nas może również wesprzeć fundację, a tym samym zdolną młodzież z powiatu, przekazując 1% podatku. Numer KRS to 0000119787

Gratulacje nowo wybranej prezes składa Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński, która pełni również funkcję przewodniczącej Rady Fundacji FZO

1

 

Elżbieta Bilińska-Wołodźko (pierwsza od lewej) pełniła funkcję prezesa Zarządu Fundacji FZO przez 13 lat.

1