Nowe dywaniki asfaltowe na powiatówkach

03.10.2013
Ponad pół miliona złotych będzie kosztowała odnowa nawierzchni i remonty_ przełomów na drogach powiatowych, które Powiatowa Służba Drogowa wykona w październiku. Nowe dywaniki asfaltowe pojawią się m.in. w Skolitach, między Siłą a Tomaszkowem oraz na odcinku Nikielkowo – przejazd PKP w Łęgajnach.

Drogowcy z powiatu olsztyńskiego chcą wykorzystać sprzyjającą aurę i oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się po wcześniejszych inwestycjach, dlatego zaplanowali realizację kilku inwestycji na drogach powiatowych.
- Do końca października odnowimy nawierzchnię bitumiczną na trzech drogach powiatowych – informuje Jarosław Krzemieniewski, kierownik działu technicznego PSD w Olsztynie. – Dodatkowo naprawimy zniszczone przełomy na czterech kolejnych odcinkach.
Nowe dywaniki asfaltowe i pobocza zostaną wykonane w Skolitach w gminie Świątki, na ponad 600-metrowym odcinku z Siły do Tomaszkowa, a także na 700-metrowym odcinku z Nikielkowa do przejazdu kolejowego w Łęgajnach.
- Wybieraliśmy drogi, które SA w najgorszym stanie technicznym – wyjaśnia Jarosław Krzemieniewski.  
Dodatkowo wyremontowane zostaną zniszczone przełomy i zapadliska na drodze Kominki-Troksy (gmina Kolno), Barczewo-Jedzbark (trzy przełomy), Jeziorany-Miejska Wieś i w miejscowości Ramsowo.
- Zakres prac będzie obejmował rozebranie starej nawierzchni, wymianę podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej – mówi Jarosław Krzemieniewski. – Wszystkie inwestycje i remonty będą zrealizowane do końca października, a ich łączny koszt wyniesie ponad pół miliona złotych.
Obecnie drogowcy z powiatu kończą także remonty cząstkowe w obwodach drogowych w Olsztynku, Barczewie i Dobrym Mieście na kwotę prawie 200 tys. zł.