Nowa Rada Społeczna szpitala w Biskupcu

14.05.2019
W Biskupcu odbyło się I posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Jana Mikulicza. Zapadły też pierwsze decyzje.

W skład Rady wchodzą osoby rekomendowane przez Radę Powiatu w Olsztynie oraz wojewodę warmińsko-mazurskiego. Ma ona stanowić rodzaj organu opiniotwórczego i doradczego, a w efekcie służyć rozwojowi szpitala. W skład Rady wchodzą: Janusz Radziszewski - przewodniczący, Waldemar Jodko, Katarzyna Nowakowska, Janusz Szczawiński, Tomasz Gogoł.

W pierwszym spotkaniu Rady Społecznej uczestniczyli także starosta Andrzej Abako, dyrekcja szpitala, reprezentanci związków zawodowych funkcjonujących przy szpitalu, przedstawiciele środowiska medycznego oraz administracji placówki. W trakcie obrad zostały podjęte pierwsze decyzje, w tym o zakupie sprzętu medycznego, sprzedaży zbędnych aktywów trwałych, a także dotyczące zmian w regulaminie organizacyjnego szpitala. Przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego i finansowego z 2018 roku. Dokonano też wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Została nim Katarzyna Nowakowska.