Nowa bursa ZSR w Smolajnach

14.11.2023

Powiatowy Zespół Szkół Rolniczych im. bp. I. Krasickiego to jedna z najstarszych szkół zawodowych w naszym województwie. Powstała 62 lata temu. Przez wiele lat funkcjonowała w dawnym letnim pałacu biskupów warmińskich w Smolajnach. Niestety stan techniczny tego obiektu i zmiany własnościowe spowodowały, że placówka mieści się  obecnie w wynajmowanych obiektach w Dobrym Mieście.

– Co roku podczas naborów widzimy, że zainteresowanie nauką w szkole ciągle rośnie. Tymczasem baza edukacyjno-warsztatowa nie ma jak się rozwijać i trudno nam konkurować z innymi tego typu szkołami w regionie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Dlatego, jako organ prowadzący tę placówkę, podjęliśmy decyzję o budowie w Smolajnach nowoczesnego kompleksu edukacyjnego. Pierwszym krokiem było zlecenie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji zabudowy na działce zlokalizowanej w m. Smolajny-Majątek, będącej własnością Powiatu. Następnie skupiliśmy się na przygotowaniu gruntów pod przyszłe inwestycje szkolne – m.in. poprosiliśmy Gminę Dobre Miasto o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dokonaliśmy konsultacji i uzgodnień z dostawcami mediów oraz zleciliśmy prace archeologiczne na działce inwestycyjnej, aby uniknąć w przyszłości kolizji w tym zakresie. Wymienione działania właśnie się kończą i możemy przystępować do kolejnego etapu – budowy nowej bursy dla około stu uczniów, którą chcielibyśmy oddać do użytku wraz z początkiem roku szkolnego 2027/2028.

Znajdą się w niej 2-, 3-osobowe pokoje z dostępem do węzła sanitarnego. W budynku usytuowana będzie stołówka z kuchnią i zapleczem przystosowanym do całodziennego żywienia uczniów. Obiekt będzie posiadał m.in. świetlicę, bibliotekę z mediateką i salą do nauki, stołówkę z profesjonalną kuchnią umożliwiająca w przyszłości odbywanie praktyk gastronomicznych, a także pokoje dla szkolnych opiekunów. Bursa będzie również mogła być wykorzystywana w wakacje jako zaplecze noclegowe np. dla uczestników obozów konnych, gdyż szkoła ma swoją stadninę konia śląskiego. Obiekt przystosowany będzie dla osób z niepełnosprawnością. Energia służąca do obsługi budynku w maksymalnym stopniu będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Wartość pierwszego etapu inwestycji została oszacowana na 12 mln zł.

– Powiat Olsztyński posiada ponad 7,5 ha działkę, sąsiadującą poprzez drogę z zabytkowym kompleksem pałacu biskupów warmińskich w Smolajnach. Na początku października otrzymaliśmy promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, która opiewa na 10,2 mln zł, więc nasz wkład własny to 1,8 mln zł. 6 grudnia zaprezentujemy oficjalnie program funkcjonalno-użytkowy całego kompleksu. Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale nowego roku będziemy mogli ogłosić postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych – dodaje A. Abako.

Nowy kompleks szkolny wraz z przyszkolnym gospodarstwem rolnym tworzyć będą trzy części. W skład części dydaktyczno-mieszkalnej wejdą wspomniana bursa, budynek szkoły oraz hala sportowa. W drugiej „warsztatowej” znajdą się: stajnia z krytą ujeżdżalnią, obora / owczarnia, kurnik z wolierą oraz budynek hali mechanizacji rolnictwa. Trzecia część to kompleks obiektów terenowych, w skład którego wchodzić będą obiekty sportowe, lonżownia, plac manewrowy i plac do nauki jazdy kategorii B + T oraz lądowisko dla dronów wykorzystywanych w rolnictwie.

Obecnie Zespół Szkół Rolniczych im. bp. I. Krasickiego w Smolajnach kształci młodzież w kierunkach technik: rolnik, weterynarii, architektury krajobrazu, a Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie: rolnik, ogrodnik. W zespole uczy się obecnie 185 przyszłych specjalistów oraz 80 dorosłych poszerzających swoją wiedzę i kompetencje na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie: rolnik i pszczelarz..

 

Wizualizacja bursy Wizualizacja bursy