Niższe podatki w gminie od środków transportu

Gmina Purda jest jedną z gmin powiatu olsztyńskiego, gdzie obowiązują najniższe stawki podatków od środków transportu drogowego. Ta wiadomość ucieszy szczególnie osoby, które prowadzą firmy przewozowe lub zamierzają rozpocząć działalność transportową na terenie gminy.


Nowe, niższe stawki podatku obowiązują od początku 2016 roku. 13 listopada 2015 roku radni podczas sesji Rady Gminy Purda określili stawki roczne od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530 zł
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 630 zł
  • powyżej 9 tan a poniżej 12 ton – 900 zł
Dla porównania w gminie Barczewo trzeba zapłacić odpowiednio 750 zł, 1124 zł i 1338 zł.


Właściciele firm z terenu gminy Purda posiadający autobusy także mają powód do zadowolenia. Przyjęty projekt uchwały zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich środków o około 40%, a w przypadku autobusów aż o 75% w stosunku do stawek ministra finansów i wynosi odpowiednio dla autobusów o liczbie miejsc siedzących poza miejscem kierowcy:

  • mniej niż 22 miejsca 500 zł,
  • równej lub wyżej niż 22 miejsca 600 zł.
Dla porównania w gminie Stawiguda stawki podatku wynoszą odpowiedni 1370 zł i 1840 zł.


- Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniając aktualną sytuację rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu np. zakupu paliwa - tłumaczy Piotr Płoski, wójt gminy.


Podjęta uchwała jest także inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców, zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu gminy Purda oraz zachęcenia ich do rejestrowania nowych pojazdów właśnie na terenie gminy.


Zestawienie kosztów stawek podatku od środków transportu w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego w PLN.


StawigudaPasymBarczewoOlsztynPurdaJedwabnoDywityDobre MiastoAutobus do 22 miejsc1370.001152.001184.00700.00500.00945.001300.00790.00Autobus powyżej 22 miejsc1840.001488.001821.001400.00600.001575.001583.001750.00Sam.cięż.3.5t - 5.5t560.00528.00750.00530.00530.00525.00609.00686.00Sam.cięż.


5.5t - 9t900.00880.001124.00630.00630.00840.001018.00957.00Sam.cięż.


9t - 12t1100.001056.001338.00900.00900.001050.001220.001114.00