Nauka lepienia pierogów

Zakończył się cykl warsztatów pod nazwą „Łączymy pokolenia w Biesowie – warsztaty pierogowe”.

Gmina Biskupiec zakończyła cykl warsztatów zadania pod nazwą „Łączymy pokolenia w Biesowie – warsztaty pierogowe” realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku na podstawie umowy nr OW-II.3031.252.3.2019 zawartej w dniu 11 lipca 2019 r. Całość zadania została sfinansowana z środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 4 tys. zł.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom warsztatów, zarówno tym młodszym jak i starszym z sołectwa Biesowo za zaangażowanie i wspólne uczestnictwo.