Najważniejsze inwestycje drogowe 2016

W 2016 r. Powiat Olsztyński przebudował i wyremontował 21 odcinków dróg o łącznej długości prawie 29,5 km. Na ten cel przeznaczył 6 mln 400 tys. zł, czyli o 0,5 mln zł więcej niż rok temu. Zostało naprawionych o 2,5 km dróg więcej niż w roku ubiegłym i aż o 12 km więcej niż w roku 2014. Sukces był możliwy m.in. dzięki dobrze napisanym wnioskom do rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, z którego udało się pozyskać 1 mln 780 tys. zł. Pozostałą część stanowiły środki własne Powiatu oraz z budżetów gmin, w ramach ścisłej współpracy samorządów. Na inwestycje i remonty drogowe realizowane wyłącznie ze środków własnych Powiat przeznaczył 2 mln 650 tys. zł., tj. o 1 mln 920 tys. zł więcej niż w 2015 r.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku Praslity - Piotraszewo (kwota zainwestowana 1 mln 540 tys. zł)
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny- Warlity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki- Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity- Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm. Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo- Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo- Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Rukławki, Gm. Biskupiec (łączna kwota 1 mln 227 tys. zł)
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki - Żardeniki (770 tys zł)
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo (614 tys. zł)
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec (400 tys. zł)
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiołowo (404 tys. zł)