Najem i dzierżawa nieruchomości

Wynajęcie, wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Olsztyńskiego oraz Skarbu Państwa następuje zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym, w zależności od charakteru nieruchomości i ilości wniosków.

Aktualnie do najmu i dzierżawy przeznaczyliśmy

Jeżeli nie znalazłeś wśród aktualnych ogłoszeń interesujących Ciebie nieruchomości, zapraszamy do kontaktu:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Kamila Jastrzemska, inspektor
  Michał Rakowski, młodszy referent
  I piętro, pokój 112, tel. 89 523 28 78 
 • Agnieszka Bazarnik, główny specjalista
  I piętro, pokój 108, tel. 89 521 05 29 
  godziny przyjęć interesantów: 7:00-15:00

Załatw sprawę w urzędzie, korespondencyjnie lub elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek, który możesz złożyć:

 • w urzędzie:
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami — I piętro, pokój nr 110, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, tel. 89 523 28 08
 • Biuro Obsługi Interesanta — parter, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • korespondencyjnie prześlij na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
 • za pośrednictwem ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /281400/SkrytkaESP )

Ważne informacje

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
 2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
 3. Numer telefonu.
 4. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.
 5. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta).
 6.  Inne okoliczności istotne dla sprawy.

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzymy Twój wniosek najszybciej, jak to będzie możliwe. Termin załatwienia sprawy zależy jednak od wielu czynników, m.in. od konieczności:

 • uzyskania zgody wojewody lub Zarządu Powiatu.
 • wykonania wyceny nieruchomości (w przypadku jezior),
 • uzyskania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
 • wywieszenia wykazu nieruchomości na 21 dni (jest wymagane przy dzierżawie lub najmie na okres powyżej 3 miesięcy),
 • wywieszenia ogłoszenia o przetargu (w przypadku trybu przetargowego),

Zawarcie umowy najmu i dzierżawy następuje w formie pisemnej.

Rapaty Rapaty
Tłokowo Tłokowo