NAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Powiat Olsztyński oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Olsztyńskiego, posiadają w swoim zasobie wiele interesujących nieruchomości, m. in. jeziora. Część z nich przeznaczona jest do najmu i dzierżawy. Wynajęcie, wydzierżawienie następuje zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym, w zależności od charakteru nieruchomości i ilości wniosków. Zawarcie umowy najmu i dzierżawy następuje w formie pisemnej.

Aktualnie do najmu i dzierżawy przeznaczyliśmy

Jeżeli macie Państwo wybraną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa lub Powiatu, i jesteście Państwo zainteresowani jej użytkowaniem to zgodnie z przyjętą procedurą należy wystąpić w tej sprawie w formie pisemnej. Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej i powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.

  2. Adres zamieszkania lub siedzibę.

  3. Numer telefonu.

  4. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.

  5. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta).

  6.  Inne okoliczności istotne dla sprawy.


Jeżeli nie znaleźliście Państwo wśród aktualnych ogłoszeń interesujących Was nieruchomości, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Kamila Jastrzemska
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 112,
tel. 89 523 28 78
tel. 89 523 28 78
Agnieszka Bazarnik
Olsztyn, Plac Bema 5 – pok. 108,
tel. 89 521 05 29