Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Starosta olsztyński ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022.

1) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej należy zgłaszać w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

4) O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani odrębnym pismem.

5) Zastrzega się możliwość pracy Komisji Konkursowej, tj. przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych ofert i ich zaopiniowanie w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wskazanych adresów e-mail poszczególnych członków Komisji.

6) Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7) Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej na koszt własny członków.

8) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Załączniki do pobrania:

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej_Ogłoszenie Starosty

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej_Formularz zgłoszenia