Na rondzie bezpieczniej i komfortowo

21.09.2023
Fot. Monika Nowakowska

Tę inwestycję zbudował Powiat Olsztyński wraz z Gminą Stawiguda. Mowa o przebudowie skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N. Rondo kosztowało 3 849 474,39 zł, z czego 2 270 337,62 zł to wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1 579 136,77 zł to wkład własny — po połowie dofinansowany przez Powiat Olsztyński i Gminę Stawiguda.

- Wcześniejsze skrzyżowanie było oblegane przez samochody, tworzyły się tu korki. Dlatego też z panem wójtem postanowiliśmy złożyć do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg projekt dotyczący realizacji tego zadania, aby po pierwsze zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców,  a po drugie upłynnić ruch na tej drodze – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. - Ta inwestycja była bardzo potrzebna, choć mieszkańcy w tym czasie, kiedy była realizowana, trochę narzekali na tworzące się korki, ale dzisiaj już jadą nowym rondem. Dziękuję panu wojewodzie za przychylność, że dostaliśmy środki finansowe na to zadanie, a panu wójtowi za to, że patrząc na potrzeby swoich mieszkańców, dostrzega też potrzeby Powiatu w modernizacji dróg powiatowych, po to byśmy wspólnie poprawiali ich bezpieczeństwo. Dziękuję też PSD i wykonawcy za realizację zadania, które zostało wykonane przed czasem.

- To kolejna inwestycja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaznacza Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. - Widzimy, jak duży wpływ będzie miała na bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców zarówno gminy Stawiguda, jak i miasta Olsztyna. Te dwie gminy się tu stykają. Dziękuję panu staroście i panu wójtowi, że dostrzegli potrzebę przebudowy tego skrzyżowania, przystąpili do programu i zrealizowali tę inwestycję. Cieszę się, że rządowe wsparcie się przysłużyło.

- Wartością jest nasza współpraca – dodaje Michał Kontraktowicz, wójt Gminy Stawiguda. - Z wielką ochotą współfinansujemy tego typu inwestycje, bo wiemy, jak niezwykle istotne jest wspomaganie Powiatu w środkach finansowych, by było można realizować potrzeby naszych mieszkańców. Wiele już wspólnie zrobiliśmy, także przy współfinansowaniu pana wojewody.