Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie

02.02.2018
 

EFRR_poziom_polskie_kolor

Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE, redukcja kosztów bieżącego utrzymania oraz zmniejszenie energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie, zlokalizowanego przy Placu Bema 5, to cele jakie zamierza osiągnąć Powiat Olsztyński, poprzez realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie”.
Powiat Olsztyński podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to ponad 2.2 mln złotych, natomiast dofinansowanie ze środków EFRR wynosi prawie 1,7 mln złotych.
W ramach projektu planowane są m. in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji budynku, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW.
Pozwoli to na osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynku oraz poprawi jego estetykę i wygląd.