Młodzi samorządowcy z Olsztynka w starostwie

24.02.2020

Kilkunastoosobowa grupa reprezentantów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku 24 lutego odwiedziła Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Spotkała się z nimi Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński, która przybliżyła młodym samorządowcom rolę i sposób funkcjonowania powiatu.

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku powstała w 2004 roku. Skupia 15 radnych, przedstawicieli olsztyneckich szkół: Gimnazjum im. Noblistów Polskich, SPSK Gimnazjum, Liceum im. J. Kaczmarskiego oraz Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza. Aktualnie trwa V kadencja rady. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w mieście i gminie Olsztynek. Opiekunem Rady jest Robert Waraksa, obecny radny Olsztynka, który pierwsze kroki samorządowca stawiał właśnie w MRM.

 

Dzięki wizycie w starostwie młodzież mogła poznać zadania, strukturę i zasady konstruowania budżetu samorządu powiatowego. Mowa była także o ważnej współpracy z gminami, dzięki której możliwa jest realizacja zadań inwestycyjnych. Anna Kowalewska, geodeta powiatowy, przedstawiła ideę geoportalu i zakres danych możliwych do pozyskania dzięki nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w urzędzie. Młodzież zwiedziła też Wydziały Geodezji  oraz Komunikacji i Transportu.


- To ważne spotkanie, ponieważ to są młodzi ludzie, którzy interesują się życiem obywatelskim i społecznym. Mają potrzebę posiadania wiedzy na temat funkcjonowania samorządów na różnych szczeblach. Być może w przyszłości to właśnie oni będą decydować o sprawach publicznych, pracując jako radni na rzecz swoich społeczności lokalnych - mówiła Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.