Mimo wirusa będziemy budować

20.04.2020
Mimo panującej epidemii koronawirusa administracja samorządowa i rządowa nieprzerwanie działają, ściśle ze sobą współpracując m.in. w temacie wsparcia przedsiębiorców i remontów dróg.

W ostatnich dniach starosta olsztyński m.in. wziął udział w wideokonferencji starostów z regionu z Aliną Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sławomirem Sadowskim, wicewojewoda warmińsko-mazurskiem i Marcinem Jastrzębskim, dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Tematem rozmowy była aktualna sytuacja na rynku pracy i możliwości wsparcia przedsiębiorców dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej. – Przez tylko dwa pierwsze tygodnie kwietnia do Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego wpłynęły 262 wnioski o przyznanie pożyczki, z których pozytywnie rozpatrzono już 105 wniosków. Na chwilę obecną 68 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu olsztyńskiego otrzymało pożyczki w wysokości 5 tys. zł. Dalsze wypłaty dokonywane będą w trybie pilnym, w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy z urzędem. Na wsparcie przedsiębiorców nasz powiat otrzymał już ponad 5 mln zł, złożyłem też wniosek o dodatkowe 3 mln zł z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Pozytywne sygnały płyną z rządu w sprawach związanych z remontami dróg powiatowych i gminnych. Zatwierdzona została lista inwestycji drogowych dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na 2020 rok. Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł, w tym na zadania powiatowe trafi 88,1 mln zł i 90,5 mln zł na zadania gminne. – W powiecie olsztyńskim do dofinansowania zakwalifikowało się pięć zadań o łącznej wartości projektów ponad 6,6 mln zł. Jedno zadanie znalazło się na liście rezerwowej, mam nadzieję, że uda się je zrealizować, bo chodzi o przebudowę drogi powiatowej od Sząbruka, przez Unieszewo do krajowej „szesnastki”. Na to zadanie potrzeba nam 19,8 mln zł, połowę będziemy mieć jako wkład własny, ale potrzebne jest drugie tyle, żeby sfinansować to ważne zadanie – wyjaśnia A. Abako.

Zadania zakwalifikowane do współfinansowania z FDS:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1428N relacji Cerkiewnik – Różynka

- zadanie nowe, termin zakończenia w lipcu 2021 r.,

- 4,58 km

- wartość całkowita projektu – 1,75 mln zł, dofinansowanie – 875 tys. zł, wkład własny – 875 tys. zł.

 

2) Remont drogi powiatowej nr 1507N od DK57 do km 0+248

- zadanie nowe, termin zakończenia wrzesień 2020 r.

- odcinek 0,25 km

- wartość 777,8 tys. zł, dofinansowanie prawie 390 tys. zł, wkład własny prawie 390 tys. zł.

 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1372 na odcinku Ruś – Bartąg (II etap)

- zadanie nowe, termin realizacji do końca grudnia 2020 r.

- 1,1 km

- wartość projektu ponad 1,2 mln zł, dofinansowanie ponad 612,6 tys. zł, wkład własny ponad 612,6 tys. zł.

 

4) Remont drogi powiatowej nr 1441N na odcinku od DK 51 do km około 7+000

- zadanie nowe, termin realizacji wrzesień 2020

- prawie 1 km

- wartość całkowita projektu ponad 2,34 mln zł, dofinansowanie około 1,17 mln zł, wkład własny około 1,17 mln zł.

 

5) Remont drogi powiatowej nr 1499N od DW 596 do skrzyżowania z droga powiatową 1642N

- zadanie nowe, termin realizacji wrzesień 2020

- 0,16 km

- wartość projektu prawie 540 tys. zł, dofinansowanie i wkład własny po prawie 270 tys. zł.

 

Zadanie z listy rezerwowej:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Sząbruk (Siła) przez Unieszewo do DK 16:

- zadanie wieloletnie, realizacja do grudnia 2021

- 9,1 km

- wartość projektu 19,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 9,9 mln zł w rozbiciu na lata 2020 – 3,96 mln zł, 2021 – 5,95 mln zł, deklarowany wkład własny 9,9 mln zł.

(Zdjęcie: pixabay)