Miliony z UE popłyną do powiatu

01.12.2017
Prawie 12 mln zł pozyskał Powiat Olsztyński z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ze środków unijnych zostaną zrealizowane dwa zadania: "e-mapa 2 - rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego” oraz "Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową".

30 listopada w Olsztynie przedstawiciele lokalnych samorządów podpisywali umowy z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanych zostanie 49 projektów na łączną kwotę 200 mln zł. W gronie beneficjentów znalazł się Powiat Olsztyński, który reprezentowali starosta Małgorzata Chyziak, wicestarosta Andrzej Abako i skarbnik Lucyna Kozikowska. Ze środków UE zostaną także zrealizowane zadania w gminach powiatu olsztyńskiego: Biskupiec, Dywity, Dobre Miasto, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki.

W uroczystości wzięli też udział radni powiatowi: przewodniczący Jerzy Laskowski, Teresa Chrostowska i Mirosław Szostek, a także geodeta powiatowy Anna Kowalewska i dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal.