Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej

29.02.2016
1 marca policjanci, strażacy, pracownicy jednostek zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i obroną ludności obchodzą Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej. Z tej okazji Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak kieruje do nich życzenia:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej dziękuję wszystkim członkom formacji obrony cywilnej na terenie powiatu olsztyńskiego za wkład pracy w realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także za zaangażowanie w działania zwiększające świadomość obywateli na temat właściwych postaw i zachowań w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.
Życzę Państwu satysfakcji z pracy w służbie drugiemu człowiekowi, a na niwie rodzinnej i osobistej wszelkiej pomyślności.

Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak