Mała Ojczyzna w przedszkolu

„Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”, to innowacja pedagogiczna, którą Przedszkole Samorządowe w Jonkowie zamierza przeprowadzić w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.

Jest to konsekwencją realizowanego do tej pory w placówce procesu wychowawczo-dydaktycznego, w którym dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa, wzbudzania w dzieciach poczucia przynależności i  tożsamości kulturowej, a także współodpowiedzialności za losy miejscowości.

- Naszą „Małą ojczyznę” poznamy podczas wycieczek do najbliższych miejscowości – opowiada Dorota Kaczmarczyk, dyrektor przedszkola. - Dzieci zwiedzą zabytkowe kościoły, kapliczki i inne lokalne obiekty. Etapami poznawać będą historię gminy i związane z nią losy. W ramach realizacji innowacji pedagogicznej planujemy następujące działania: organizacja kącika regionalnego na terenie przedszkola, nawiązanie współpracy z nauczycielem muzyki ze SP w Jonkowie – występ chóru szkolnego (piosenki i przyśpiewki warmińskie), „Na warmińską nutę” – wspólne kolędowanie z rodzicami, spotkania z Warmiakami oraz mieszkańcami gminy Jonkowo podtrzymującymi tradycje warmińskie, konkursy: fotograficzny „Ciekawe miejsca naszej gminy”, plastyczny – „Plakat promujący nasz region”, taneczny „Tańce warmińskie”. Doposażymy przedszkole w stroje warmińskie dla dzieci, nauczymy tańców ludowych i przyśpiewek na zajęciach muzycznych. Kontynuowanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami (Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum z terenu gminy Jonkowo, Biblioteka, Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”, Parafie z terenu gminy) oraz z właścicielami gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy, co na pewno  wzbudzi w dzieciach przynależność do małej ojczyzny.  W ramach podsumowania  innowacji odbędzie się  Festyn Rodzinny „ Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”.

Jak zapowiada dyrektor Kaczmarczyk działania przedszkola będą polegać na wiązaniu teorii z praktyką. - Dzieci będą doświadczały świadomego uczestnictwa w kulturze i korzystały z dziedzictwa kulturowego swojej „małej ojczyzny”. Nasi wychowankowie zdobędą nowe doświadczenia, przyswoją treści związane z regionem – tradycje, obrzędy, środowisko przyrodnicze.

Innowacja pedagogiczna jest oparta na programie edukacji regionalnej dla dzieci przedszkolnych „ Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”, opracowanym przez nauczycieli tutejszego przedszkola.