Lepsze drogi w powiecie olsztyńskim

22.02.2022
Ponad 172 mln zł z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dostaną w tym roku samorządy z Warmii i Mazur na modernizację i budowę dróg lokalnych: gminnych, powiatowych i niektórych wojewódzkich. Celem funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Rzeczywiście bez tych pieniędzy byłoby nam trudno realizować te często wręcz „palące” inwestycje – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Potrzeby lokalnych społeczności są ogromne, a możliwości samorządów niewielkie. Dlatego staramy się pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł.

Powiat Olsztyński jest głównym beneficjentem środków przeznaczonych z funduszu na zadania powiatowe. Dzięki temu w tym roku powinny rozpocząć się prace w okolicach miejscowości Tomaszkowo (gm. Stawiguda), na odcinku Klebark Wielki – Klewki (gm. Purda), Barczewo – Mokiny (gm. Barczewo) oraz na skrzyżowaniu Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty (gm. Stawiguda).

– Dzięki zawartemu wcześniej porozumieniu z gminą Jeziorany wspólnie będziemy także przebudowywać byłą już drogę powiatową, przekształconą w drogę gminną na trasie Wójtówko – Modliny – dodaje starosta A. Abako. – Zresztą wszystkie nasze wnioski to efekt współpracy samorządów gminnych oraz powiatowego, gdyż wkład własny w tych inwestycjach wnoszony jest przez nie po połowie. Korzystają z nich przecież nasi wspólni mieszkańcy.

Łączna wartość planowanych inwestycji związanych z przebudową dróg w powiecie olsztyńskim to 18,3 mln zł, z czego fundusz pokrywa 60-65 proc. kosztów – 7,35 mln zł (co stanowi ponad 10 proc. środków funduszu przeznaczonych dla powiatów).

– Mamy gotowe projekty, środki na ich realizację, więc możemy przystępować do rozpisywania przetargów. Jednak nasze obawy budzą systematycznie rosnące ceny materiałów budowlanych i usług, co może postawić pod znakiem zapytania ich realizację. Ale mam nadzieję, że uda nam się wyłonić wykonawców tych prac bez konieczności zwiększania ich budżetów – dodaje Andrzej Abako.

Warto dodać, że na liście rezerwowej tegorocznego FRD znajdują się jeszcze cztery wnioski złożone przez olsztyńskie starostwo.

A na drogach powiatowych w tym roku realizowane będą jeszcze inne zadania inwestycyjne dofinansowywane z Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowanych zostanie aż 28 przejść dla pieszych. Projekty zakładają m.in. wykonanie dojść do przejść z zastosowaniem rozwiązań dla osób niewidomych, nowoczesne ich oświetlenie, właściwe oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń/elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (mat antypoślizgowych lub wyniesionych przejść dla pieszych). Obejmują również remont nawierzchni dróg w okolicy pasów. Najwięcej, bo aż 8 takich nowoczesnych, ale przede wszystkim bezpiecznych dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego przejść powstanie w gminie Stawiguda, 4 w Dywitach, po 3 w Gietrzwałdzie, Dobrym Mieście i Jonkowie, po 2 w Purdzie i Olsztynku oraz jeden w Biskupcu.

Łączna wartość prac to 6,8 mln zł, z czego dofinansowanie z FRD to od 50 do 80 proc. tej kwoty.

– To również efekt dobrej współpracy Powiatu i gmin, bo tu również dzielimy się kosztami, wspólnie też staraliśmy się wybrać lokalizacje dla tych inwestycji. Priorytetem są dla nas te drogi, które stanowią „kręgosłup komunikacyjny” powiatu, z których korzysta nasza powiatowa i gminna komunikacja publicznadodaje starosta.

Cały czas trwają prace na największej powiatowej budowie – tzw. „wielkiej pętli”, czyli miniobwodnicy Olsztyna, która połączy drogi krajowe nr 16 (tzw. krzyżówki barczewskie) i nr 51 (w Spręcowie). 27-kilometrowy odcinek wiodący przez Sętal, Nowe Włóki, Tuławki, Gady to inwestycja o wartości prawie 50 mln zł realizowana przez starostwo wspólnie z samorządami Barczewa i Dywit oraz przez nie współfinansowana. Gros środków na ten cel samorządy pozyskały z Unii Europejskiej (ponad 16 mln zł) oraz budżetu państwa (prawie 10 mln zł). Rozpoczęta w lipcu 2020 roku budowa ma się zakończyć latem tego roku. Obecnie zaawansowanie prac szacowane jest na ok. 70 proc.

Zapisana w tegorocznym budżecie Powiatu Olsztyńskiego w dziale „Transport i łączność” kwota wydatków to ponad 51,5 mln zł. Jest ona o ok. 10 proc. wyższa niż wydatkowana w roku 2021.

 

Foto. Powiat Olsztyński

Prace remontowe na „wielkiej pętli”.