Lepiej się badać, niż leczyć

Codziennie w Polsce 15 kobiet umiera na raka piersi, a 10 na raka szyjki macicy – jedną z najczęstszych przyczyn dramatów jest zbyt późne postawienie diagnozy. O tym, dlaczego badania profilatyczne są takie ważne i jak namówić do nich społeczeństwo, była mowa podczas konferencji „Zdrowy Powiat Olsztyński”. W spotkaniu zorganizowanym 9 kwietnia 2015 przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie wzięli udział burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni oraz przedstawiciele placówek edukacyjnych i społecznych z terenu powiatu.

- Na terenie powiatu olsztyńskiego prowadzonych jest szereg działań z edukacji prozdrowotnej, ale nie wystarczy o nich wiedzieć, trzeba jeszcze namówić mieszkańców do udziału w badaniach profilaktycznych. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie da początek owocnej współpracy pomiędzy samorządami a instytucjami służby zdrowia, a wszystko po to, żeby zachorowań było mniej – mówił Jan Żemajtys, wicestarosta olsztyński.

W kwietniu z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać panie z gmin Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Olsztynek. Jak zapewnia Aleksandra Kuczko z olsztyńskiego NFZ, mammobus może być też podstawiony w innych miejscach - Jeśli burmistrzowie i wójtowie dadzą nam znać, że gdzieś zebrała się grupa pań, które chciałyby się przebadać, to tam przyjedziemy. Nowotwór wcześnie wykryty daje niemal 100% szansę na wyzdrowienie. W tym roku w badaniach cytologii powinno jeszcze wziąć udział 113 tysięcy pań, a mammografii – 93 tysiące.

Miejski Szpital Zespolony realizuje program opieki perinatalnej nad kobietami ciężarnymi i dziećmi do 1 r.ż. - To program dla mieszkanek subregionu olsztyńskiego, czyli powiatu olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, lidzbarskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, bartoszyckiego i miasta Olsztyn. Program obejmuje darmową Szkołę Rodzenia, bezpłatne i dostępne bez skierowania badania USG kobiet w ciąży i noworodków, ECHO serca dzieci do 12 miesiąca życia, specjalistyczne badania laboratoryjne i porady laktacyjne. Wyremontowaliśmy już oddział i zakupiliśmy sprzęt - opowiadał Jacek Zachariasz, zastępca dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Jednym z uczestników konferencji był Henryk Duda, wójt gminy Kolno. - Na temat zdrowia mówi się u nas sporo. Gdy przyjeżdżał do nas mammobus, zawsze był pełen. Spróbujemy teraz rozpowszechnić informacje o programach realizowanych w powiecie.

Podczas konferencji "Zdrowy Powiat Olsztyński" poruszany był też problem otyłości w społeczeństwie i kwestia praw pacjenta. Gośćmi spotkania byli: Andrzej Zakrzewski - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Jacek Zachariasz - Z-ca Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Małgorzata Górska z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, Małgorzata Obara-Gołębiowska z Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM i Oddziału Leczenia Otyłości MSZ Olsztyn, Teresa Parys - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. W trakcie konferencji została przeprowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku oraz badania poziomu cukru i ciśnienia.