"Laptop dla ucznia"

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Olsztyński przystapił do realizacji rządowego Programu "Laptop dla ucznia", którego głównym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma bezpłatnie laptop. Sprzęt ten będzie można wykorzystać do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Zapewniając uczniom równy dostęp do narzędzi cyfrowych, wyrównuje się szanse i możliwości lepszego startu w przyszłość i rozwoju na rynku pracy.

Z Programu skorzystali uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrosku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach, dla którego Powiat Olsztyński jest organem prowadzącym. Otrzymany sprzęt z pewnościa wspomoże dalszą edukację uczniów, zapewni łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy radości i wytrwałości przy poznawaniu świata cyfrowego.

Szczegółowe informacje oraz dodatkowe materiały edukacyjne i techniczne nt. Programu znajdują się na stronie www.laptopdlaucznia.gov.pl.