Konsultacje nad projektem zmiany rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.