Konkurs krasomówczy - eliminacje powiatowe

05.10.2017
Z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja eliminacji powiatowych XLII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego, które będą walczyć o najwyższe laury  w kategoriach:

  • szkół podstawowych,

  • szkół gimnazjalnych,

  • szkół ponadpodstawowych.


Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnicy prezentują w wystąpieniach tematykę regionalną dotyczącą zabytku, osoby, krajobrazu. Może być to utwór literacki lub legenda. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania jednego wybranego tematu trwającego:

  • w kategorii szkół ponadpodstawowych - 10 minut,  • w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych - 5 minut.


Przy ocenie wykonawców jury będzie brało pod uwagę ogólną prezentację i dobór tematu, sugestywność wypowiedzi, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się, poprawność języka i jego barwę, odpowiednie wykorzystanie limitu czasu.

Eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej zostaną przeprowadzone w piątek 20 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, w Sali Sesyjnej. Rozpoczęcie eliminacji – godz. 10.00.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w terminie do dnia 18 października 2017 r. Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymają nagrody i wyróżnienia. Laureaci w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych wybrani przez Komisję Konkursową będą reprezentowali Powiat Olsztyński na XLII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej, który odbędzie się 25 października 2017 r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Dana szkoła może wystawić do konkursu maksymalnie 2 uczestników. Laureat konkursu krajowego nie może startować w konkursie po raz drugi w swojej kategorii wiekowej. Dojazd uczestników wraz z opiekunami na koszt własny (dotyczy wszystkich szczebli Konkursu).

Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących zmierzyć się ze sztuką krasomówczą, do wzięcia udziału w konkursie.

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Osoba do kontaktu: Sławomir Lech, tel./fax 89 523 28 80, e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl