Komunikat o XXIII Sesji Rady Powiatu

22.09.2013
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2013 roku o godz. 13:30 w  sali nr 122 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie, odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3.Zapytania radnych.
4.Realizacja budżetu Powiatu
a.informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku,
b.zmiany w budżecie Powiatu na rok 2013.
5.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016.
6.Udzielenie pomocy finansowej.
7.Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
8.Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej.
9.Gospodarowanie mieniem Powiatu.
10.Funkcjonowanie szkół działających na terenie Powiatu Olsztyńskiego.
11.Ustalenie wysokości opłat na rok 2014 za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego w granicach administracyjnych Powiatu Olsztyńskiego.
12.Ustalenie wysokości opłat i kosztów na rok 2014 za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Olsztyńskiego i jego parkowanie.
13.Prace Komisji Rady Powiatu.
14.Sprawy różne i wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Sesji.