Komunikat - IX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie

13.12.2019
Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2019.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035.
7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2020.
8. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
9. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
10. Zmiany kategorii dróg powiatowych.
11. Określenie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnym Powiatu Olsztyńskiego.
12. Prace komisji Rady Powiatu.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Sesji.