Kolejne remonty dróg w powiecie

05.07.2019
- Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że realizacja głównego celu strategii rozwoju województwa, jakim jest „spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy” nie będzie możliwa bez rozwoju systemu komunikacyjnego regionu - mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. - Z racji ograniczonych środków możemy go realizować tylko metodą małych kroków. I dwa takie „kroczki” właśnie wykonaliśmy. 

Mowa o przebudowie dróg w gminach Purda i Dywity. W tym tygodniu starosta olsztyński zawarł w tych sprawach porozumienia z władzami gmin. O szczegółach w artykule portalu olsztyn24.com: Kolejne remonty dróg w powiecie